Cena za prenájom kancelárskej plochy je od  6,00 €/m2/mesiac

Cena parkovania 1 osobné auto  50 €/mesiac

Cena za prenájom garáže  70 €/mesiac

Prenájom zasadačky  32 €/ 1 deň 

Prenájom kancelárskeho nábytku po dohode.